Ga naar de inhoud

Privacy policy

Tandenpoetstips.nl, waarborgt uw privacy met de bepalingen van de wet op de Privacy. Vrijwel alle informatie op deze website is vrij toegankelijk zonder dat u daarvoor actief gegevens moet achterlaten. Wel maken we gebruik van cookies om de kwaliteit en continuïteit van onze website te waarborgen.

Verwerking gegevens

Tandenpoetstips.nl verzamelt alleen passief verstrekte gegevens door middel van cookies. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je Tandenpoetstips.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die je hebt bezocht.

In uitzonderlijke gevallen verzamelt en verwerkt Tandenpoetstips.nl gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt, je aanmeld voor de nieuwsbrief of ons een e-mail stuurt. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy. Van de reacties die op onze site worden geplaatst worden telkens de naam van de inzender, het e-mailadres en het ip-adres geregistreerd. Deze gegevens worden echter uitsluitend gebruikt bij misbruik.

Cookies voor gebruik en verbeteren website

Wij en onze partners gebruiken cookies op onze website om u Tandenpoetstips.nl aan te kunnen bieden. Cookies helpen om een betere, snellere en veiligere website-ervaring te leveren. We doen dit om de kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website te verbeteren. Daarnaast helpen cookies advertenties persoonlijk te maken en de prestaties van advertenties te bepalen. Hierdoor worden advertenties geselecteerd over goederen of services waarin u wellicht interesse heeft. Het voordeel hiervan is dat u minder last heeft van storende reclame.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Wilt u meer informatie over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op via redactie@tandenpoetstips.nl